Thông báo tựu trường năm học 2022 – 2023. Kính chuyển thông báo đến toàn thể quý bậc phụ huynh và các em học sinh về kế hoạch tập trung học sinh của trường Tiểu học Ea Súp. Xin thông báo về kế hoạch tựu trường cụ thể như sau: Đối với khối 1 tựu trường vào ngày 22/8/ 2022. Đối với các khối còn lại (2,3,4,5) tựu trường vào ngày 29/8/2022. Rất mong Quý phụ huynh trên địa bàn thị trấn có con em đang học tại trường cũng như vừa nhập học cho con em mình vào lớp 1 cập nhật thông tin và đưa con em đi tập trung đúng thời gian quy định.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Công tác vệ sinh trường, lớp chuẩn bị chào đón năm học mới 2022 – 2023 của tập thể cb, gv, nv nhà trường.

Một số hình ảnh: cắt cành cây.

Hình ảnh: vệ sinh lớp học.

 

Hình ảnh: Các em học sinh, liên đội tích cực tập luyện chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.