ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC EA SÚP LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch của Liên đoàn lao động huyện Ea Súp về việc tổ chức Đại hội tại các Công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện, hướng đến Đại hội Liên đoàn lao động huyện Ea Súp lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Sáng 30/3/2023, Công đoàn trường TH Ea Súp tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.Tham dự Đại hội có đồng chí: Nguyễn Thị Nga – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động huyện; Thầy Nguyễn Hữu Thuỷ – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể đoàn viên công đoàn nhà trường.                                                                             Toàn cảnh Đại hội

Theo báo cáo về số lượng, chất lương, cơ cấu, trình độ học vấn…của đoàn viên công đoàn tính đến ngày 25/3/2023. Công đoàn cơ sở trường TH Ea Súp có 42 đoàn viên công đoàn, trong đó nữ là 33, ban chấp hành công đoàn 03 đ/c, số đoàn viên là đảng viên là 22.

Về trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn, trình độ trung cấp chính trị có 02 đồng chí. Tất cả đều có trình độ đạt chuẩn theo vị trí việc làm.

      Các đại biểu dự Đại hội

                  Đồng chí Nguyễn Hữu Thuỷ – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Đặng Thị Kiều Oanh – Phó Chủ tịch Công đoàn thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhà trường nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Theo đánh giá của Đại hội, trong nhiệm kỳ 2018 -2023 Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường đã hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu đề ra. Đã phối hợp chặt chẽ với nhà trường triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động thực hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục của đơn vị.

Công đoàn đã triển khai hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở, góp phần xây dựng khối đoàn kết nội bộ, xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hoá. Đặc biệt, đã thực hiện tốt việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên; thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động.       Đồng chí Nguyễn Thị Nga – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Ea Súp phát biểu chỉ đạo Đại hội

              Thầy Nguyễn Hữu Thuỷ – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo Đại hội

Với những thành tích đạt được, Công đoàn nhà trường trở thành một trong những đơn vị hạt nhân trong hoạt động thi đua của Công đoàn huyện Ea Súp. Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2018 – 2023, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

      Bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 và Đại biểu dự Đại hội Liên đoàn lao động huyện Ea Súp

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 đồng chí: Trần Văn Kim, Trần Thị Phương, Đặng Thị Kiều Oanh. ĐH cũng đã bầu 2 đồng chí tham dự Đại hội Liên đoàn lao động huyện Ea Súp nhiệm kỳ 2023-2028 Đ/c: Trần Văn Kim, Trần Thị Phương.                     Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt nhận nhiệm vụ trước Đại hội

     Đồng chí Nguyễn Thị Nga – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động huyện, đồng chí Nguyễn Hữu Thuỷ – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành khóa mới       Đồng chí: Trần Văn Kim – Chủ tịch Công đoàn tặng hoa cảm ơn các đồng chí trong Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 -2023 không tái cử nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu đồng chí Trần Văn Kim – Phó hiệu trưởng giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở trường TH Ea Súp.

*** Một số hình ảnh: QTV_ Nguyễn Quảng